Cookies passen uitstekend bij haverdrank, ook de digitale variant. Vindt u het goed dat we cookies op deze pagina gebruiken? Hoezo cookies?

Questions and answers

Waarom kan ik sommige van jullie producten niet meer vinden?

Omdat de vraag naar onze producten snel toeneemt, breiden we onze productie faciliteiten uit met meer productielijnen, maar dit heeft er helaas voor gezorgd dat we met wat problemen kampen die onze productiecapaciteit beperken. Velen van jullie hebben opgemerkt dat het lastig kan zijn om onze producten te vinden, en het spijt ons ontzettend voor het ongemak.

Om ervoor te zorgen dat we zo snel mogelijk terug kunnen naar de volle productiecapaciteit hebben we besloten om de productie van enkele producten, zoals onze Mango Sinaasappel Oatly, tijdelijk te onderbreken.

We werken er hard aan om onze productie weer op volle toeren te laten draaien en hopen dat we zo snel mogelijk weer alle producten kunnen bezorgen.

Onze excuses voor het ongemak en ontzettend bedankt voor het wachten!

Zit er palmolie in jullie producten?

Wij gebruiken palmolie in een aantal van onze producten, omdat deze een vetsamenstelling heeft die voor de functionele eigenschappen zorgt die deze producten nodig hebben. Wij zijn ons terdege bewust van de problematische productie van palmolie en gebruiken daarom gecertificeerde en traceerbare palmolie, die is geproduceerd op een wijze die niet leidt tot de exploitatie van mensen en de vernietiging van regenwoud.

Wij kijken voortdurend naar onze ingrediënten vanuit een perspectief van gezondheid en duurzaamheid. In mei 2016 verscheen er een rapport van de EFSA (het agentschap van de EU voor voedselveiligheid) inzake ongewenste stoffen die kunnen ontstaan bij de raffinage van plantaardige oliën, waarvan de hoogste percentages werden aangetroffen in palmolie. De palmolie die wij in onze producten gebruiken, bevatten relatief lage percentages van deze ongewenste stoffen, maar de mogelijke gezondheidsrisico's nemen we serieus. Daarom vervangen we nu geleidelijk aan de palmolie in onze vetmengsels door ander verzadigd plantaardig vet, zoals geheel geharde kokosolie, geheel geharde koolzaadolie en kokosolie, afhankelijk van het product. Aangezien het risico dat je te maken krijgt met gezondheidseffecten veroorzaakt door deze ongewenste stoffen heel klein wordt geacht, zal de vervanging van de vetmengsels plaatsvinden in de loop van het jaar.

Bevatten Oatly-producten gluten?

Omdat wij specifieke eisen stellen aan de zuiverheid van onze haver kunnen we garanderen dat Oatly-producten minder dan 100 ppm (mg/kg product) gluten van tarwe, rogge en gerst bevatten. Dat kan worden vergeleken met producten die mogen worden gemerkt met “Zeer laag glutengehalte” en die max. 100 ppm gluten mogen bevatten. Wij garanderen dezelfde grenswaarde voor alle producten in ons assortiment. Producten die als “glutenvrij” worden aangemerkt, moeten minder dan 20 ppm gluten bevatten, en zo laag is de hoeveelheid gluten in Oatly-producten niet.

VS: Onze producten in de VS zijn gemaakt van gecertificeerde glutenvrije haver en zijn aangemerkt als glutenvrij.

Wat doen we met de restproducten van de productie van haverdrank?

Wij werken aan een duurzame consumptie én aan een duurzame productie van levensmiddelen. Wat betreft de consumptie van levensmiddelen is er geen twijfel over mogelijk dat een duurzame voeding in de toekomst aanzienlijk minder dierlijke producten bevat dan we vandaag de dag eten – er is binnen alle wetenschap op dat gebied juist sprake van grote overeenstemming. Bij een duurzame levensmiddelenproductie denken wij dat verbouwde producten op een veel grotere schaal dan nu direct ten goede moeten komen aan levensmiddelen in plaats van aan veevoer.

Bij alle vervaardiging van levensmiddelen – ook van plantaardige grondstoffen – worden ook restproducten geproduceerd. Het is niet altijd mogelijk de gehele grondstof met al zijn voedingsstoffen in het eindproduct te gebruiken. In het geval van de haverdrank, waarbij we een deel van de onoplosbare vezels wegnemen, verliezen we ook enkele voedingsstoffen die in de onoplosbare fractie meegaan. Bij het werken aan een duurzame levensmiddelenproductie is een belangrijk onderdeel het omgaan met grondstoffen. Wat betreft restproducten zijn wij van mening dat de meest duurzame manier om daarmee om te gaan is te zorgen dat de voedingsstoffen en energie die er nog in zitten als voedingsingrediënt ten goede komen aan de veehouderij die – ondanks alles – bestaat. Alles om het voedsel dat wordt geproduceerd op de beste wijze te benutten. In de volgende stap, wanneer al het voedsel is gebruikt als veevoer, wordt het restproduct biogas.

Waarom veevoer en niet 100% biogas?

De vleesindustrie heeft zonder meer een grote invloed op het milieu. Om zuinig om te springen met de natuurlijke hulpbronnen en het voedsel dat beschikbaar is voor een groeiende bevolking op de beste manier te benutten, denken wij dat het een duurzaam alternatief kan zijn om dieren te houden die eten en restproducten kunnen opnemen die anders verloren zouden gaan als voedsel. Ook kunnen wij, in een wereld waarin een aanzienlijk kleiner deel van wat wij eten afkomstig is van dierlijke voedingsstoffen, de grond die het beste geschikt is voor graasdieren ook het beste gebruiken om te grazen en ons in veel grotere mate bezighouden met verbouw die direct naar levensmiddelen gaat in plaats van naar veevoer.

100% productie van biogas van onze restproducten is mogelijk, naar wij vinden het belangrijk zoveel mogelijk voedingsstoffen die benut kunnen worden voor voedsel ook daadwerkelijk te gebruiken. Ons restproduct gaat naar een boerderij in de buurt van onze productielocatie en wanneer alle voedingsstoffen zijn benut als veevoer wordt het restproduct uiteindelijk biogas. Deze hantering is volgens ons een stap in de richting die wij beogen.

Onze richtlijnen voor inkoop

Wij hebben besloten dat we een transparant levensmiddelenbedrijf willen zijn. Dat betekent onder andere dat je op onze website kunt zien waar onze grondstoffen vandaan komen.

Wij kopen producten van bedrijven die voldoen aan onze eisen aan onder meer kwaliteit, prijs en leveringszekerheid. In onze procedures en ons inkoopbeleid volgen wij de aanbevelingen van de VN en de Zweedse regering voor wat betreft zakelijke relaties met andere landen.

Wij nemen stelling in kwesties als hoe we een beter milieu kunnen creëren, hoe we de gevolgen voor het milieu van de levensmiddelenbranche kunnen beperken en hoe we de gezondheid van mensen kunnen verbeteren door de opname van dierlijk voedsel te beperken.