Kaker smaker godt med havredrikk, selv den digitale typen. Er det OK for deg at vi bruker kaker på denne siden? Hva mener du med kaker?

Are you stupid? The milk lobby thinks you are.
who are you calling stupid

23. oktober 2020 stemte Europaparlamentet ja til forslag 171 som, hvis det vedtas, får enorme konsekvenser for den plantebaserte matindustrien og det økende antall forbrukere som velger å kjøpe plantebasert – for ikke å nevne det faktum at 171 strider helt imot EUs egne klimamål.

a few examples

Eksempel 1

does not contain milk

Eksempel 1

Informative beskrivelser som «inneholder ikke melk» kan ikke brukes på produkter som ikke eh... inneholder melk.

Eksempel 2

alternative to butter

Eksempel 2

Plantebaserte produkter kan ikke beskrives som «alternativ til» meieriprodukter.

Eksempel 3

Oatly - 75% less CO2e

Eksempel 3

Man kan ikke kommunisere sammenligning av klimapåvirkningen mellom plantebaserte produkter og meieriprodukter.

Eksempel 4

brand new design

Eksempel 4

Plantebaserte produkter får kanskje ikke engang lov til å bruke samme emballasje som meieriprodukter.

Men vent nå litt, hvorfor?

Vel, det korte svaret er at melkelobbyen i dag later til å tro at uttrykk som «ikke melk» er forvirrende for deg som forbruker. Hvordan skal du liksom skjønne at et produkt som er merket med «ikke melk», faktisk ikke er... melk? Hm. Ja, vanskelig spørsmål. Eller ikke. I og med at du jo ikke er dum, så klart.

Bakgrunnshistorien

I den pågående reformen av EUs felles landbrukspolitikk er flere forskjellige forskrifter oppe til diskusjon. En av dem er Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 om etablering av en felles markedsordning for landbruksprodukter, som ble vedtatt i EU i 2013. Denne forordningen slår for eksempel fast at termer som «melk», «ost», og «yoghurt» bare kan brukes for å beskrive produkter som kommer fra dyr. Noe som betyr at det ikke er lov å slå sammen et plantebasert ord som «havre» med «melk» for å beskrive et produkt.

Likevel...

...kan plantebaserte produkter etter gjeldende regelverk beskrives som «ikke melk» og «melkefri» og «yoghurt-alternativ» - som sikkert virker både logisk og praktisk for deg som forbruker, ikke sant?

this thing up here

men med...

...forslag 171 utvides de nåværende begrensningene til å inkludere «direkte eller indirekte bruk» eller «evokasjon» av beskyttede termer som refererer til meieriprodukter, alt for å «beskytte forbrukerne». Mot hva, spør du kanskje? Tydelig informasjon? Ja, tydeligvis. Uansett hvorfor du velger å kjøpe plantebasert, vil forslag 171 gjøre det vanskeligere å identifisere plantebaserte produkter og sammenligne dem objektivt med meieriprodukter. Å sensurere plantebaserte matvarer er dessuten stikk i strid med EUs egen lovgivning om matinformasjon, som har som hovedmål å «gi tydelig og tilgjengelig informasjon om mat til forbrukerne.»

graphic chat bubbles

...og hva med klimaet?

EU virker forvirret der, også. Forslag 171 vil stride imot EUs egne bærekraftsambisjoner. Som en del av European Green Deal (med mål om å gjøre EU klimanøytral innen 2050), understreker Farm to Fork-strategien det faktum at det nåværende mønsteret i EUs matforbruk ikke er bærekraftig, og etterspør et skifte til mer plantebaserte dietter, både for folkehelsen og miljøet. Forslag 171 er et skritt i feil retning og sperrer veien for både forbrukerne og den europeiske plantebaserte matsektoren.

and all this just because and all this just because mobile
milk cartons
are you stupid button

Men hei! Det er ikke over ennå!

Ok, så Europaparlamentet stemte ja til forslag 171, men det er fortsatt en sjanse for at den ikke blir vedtatt og tatt inn i lovverket. Nå står forhandlinger mellom Europaparlamentet, Rådet for Den europeiske union og Europakommisjonen for tur. Kommisjonens egen evaluering viste at det ikke er noe behov for ytterligere restriksjoner enn de som allerede er på plass, og hvis rådet også støtter å gi forbrukere tydelig informasjon om plantebaserte matvarer, er det en mulighet for at forslag 171 blir avvist.