Är det något du undrar om havre eller Oatly? Prata med oss!

Funderar du på hur Oatly kan ge ny energi till din restaurang, storhushåll, kafé eller hotell? Har du frågor om vad havre betyder för världens miljö och människors hälsa? Kontakta oss direkt! Har du idéer till sponsorsamarbete? Eller är du konsument som har funderingar? Skicka ett mail på info@oatly.com så tar rätt person kontakt med dig så snart det bara är möjligt. Kanske innan du hinner säga “havre”.

More than you would ever want to know about our products.

What makes Oatly Oatly and not just another company.

The map. Whenever getting cravings for a cappoatccino.

Potentially the most watched films about oats ever.

hello there!

It looks like you're located in the United States. If not, please select your location below
continue