Vad är EU:s skolmjölksprogram?

EU:s Skolmjölksprogram är ett ekonomiskt stöd som skolor får använda till frukt, grönsaker och komjölk (fast i Sverige går det bara till komjölk). Något som gör att barnen får mjölkprodukter som smakpreferens när deras matvanor formas.* I år ska beslutsfattare diskutera om växtbaserade drycker ska inkluderas eller ej. Ett fantastiskt framsteg men är det ens en diskussion?