Skip to content
Magnifyer showing CO2 label on oat drink pack

HAVREDRYCK

MED KOLDIOXID-ERSÄTTNING

Om du undrar över hur vi har räknat fram den siffran och varför har du kommit till rätt ställe! 

Den klimatpåverkan våra produkter ger uttrycks i kilo koldioxid per kilo paketerad matprodukt. Beräkningarna baseras på en livscykelanalys från gård till butik. I det här fallet innebär det att vi tar hänsyn till alla steg i livscykeln från produktion av jordbruksinsatser via jordbruk, transport, bearbetning, förpackning och distribution fram till att produkten når hyllan i mataffären. Det beräknade klimatavtrycket tar inte hänsyn till transporter från mataffären till hemmet eller tillagning av produkten eller bortslängning av förpackningen.

Det är viktigt att notera att vi alltid arbetar med att förbättra och uppdatera faktan bakom våra produkters fotavtryck, vilket innebär att siffrorna kan (och kommer) att förändras över tiden. De senaste siffrorna finns alltid på vår hemsida, eftersom det tar längre tid att ändra en tryckt siffra på en förpackning än att uppdatera en digital. 

VERIFIERAD AV TREDJE PART

Beräkningarna görs av vår LCA-specialist i ett verktyg baserat på en biofysisk modell som har utvecklats under mer än 20 år av vetenskapliga insatser och som ägs av ett företag som heter CarbonCloud. Efter att vi gjort beräkningarna verifieras de av CarbonCloud. 

EH ... VADÅ KLIMATAVTRYCK? 

Alla värden anges i koldioxidekvivalenter (CO2e), samma värde som används av UNFCC och Europeiska kommissionen, som omvandlar de olika effekterna av olika gaser till den motsvarande mängden koldioxid (CO2) som krävs för att skapa samma växthuseffekt. Med andra ord kan du jämföra en flygresa med en köttbit eller en tröja med ett glas havredryck (eller kanske saker som är mer logiska att jämföra, som två olika måltider eller en resa med flyg jämfört med tåg).

Cloud shaped divider

VAD INGÅR I HAVREDRYCKS-BERÄKNINGARNA? 

  • Jordbruk: Utsläpp relaterade till jordbruksproduktionen av t.ex. havre, raps och andra ingredienser. Här ingår bland annat utsläpp av N20 (dikväveoxid) från mark och utsläpp av CO2 (koldioxid) från produktion och användning av bränslen/el till traktorer och annan användning av jordbruksutrustning. Utsläpp kopplade till konstgödsel och bekämpningsmedel ingår också.
  • Bearbetning av ingredienserna: El- och gasförbrukning i kvarnen (skalning av havret) och anläggningen för rapsoljeproduktionen.
  • Transport av ingredienserna: Transporten av ingredienserna från fältet till fabriken och mellan fabrikerna.
  • Oatlys fabrik: El- och gasförbrukning i produktionsanläggningarna för havrebasen och havredrycken.
  • Förpackning: Utsläpp relaterade till tillverkning och transport av förpackningsmaterial och förpackningar.
  • Distribution: Distribution av den slutliga produkten från fabriken till marknaden. Beräkningarna tar hänsyn till att vissa transporter är kyltransporter.
Oat drink flowchart from agriculture to factory to product and shipping to the store
Cloud shaped divider - Bottom
think bubbles

VAD INGÅR INTE
– OCH VARFÖR? 

Tillverkning av utrustning/maskiner och byggnader ingår inte i beräkningarna, eller produktförluster efter fyllning. Våra medarbetares transporter till och från jobbet eller övergripande affärsverksamhet som forskning, produktutveckling, försäljning och marknadsföring ingår inte heller. Anledningen till det är att dessa växthusgasutsläpp är svåra att hänföra till en enskild produkt och uppskattas vara mycket små i förhållande till de totala "livscykel"-utsläppen "för en produkt". 

HUR ÄR DET MED PRODUKTENS LIV EFTER BUTIKEN?

I beräkningarna ingår stegen från gården till butiken. Men vi hör dig. "Hallå, det här täcker inte hela produktens livslängd!" Sant, men vad som händer med produkten efter butikssteget är svårt att räkna ut eftersom vi till exempel inte vet hur den transporteras av konsumenten och hur långt eller om och hur förpackningen återvinns. Så när det gäller klimatpåverkan i produktens liv efter butiken kan du själv göra stor skillnad!

OM DU ÄR INTRESSERAD AV ATT GRÄVA NER DIG I DETALJERADE METODRAPPORTER KAN DU HITTA NÅGRA AV VÅRA SENASTE HÄR NEDAN:


Oatly har berikat SE-omgivningen

Barista FIN

Barista UK

A dug hole
pile of dirt with a shovel
Cloud shaped divider

VARFÖR ÄR DET HÄR VIKTIGT?

Ungefär en tredjedel av de globala utsläppen av växthusgaser kommer från livsmedelssystemet*. Faktum är att även om vi slutar använda alla fossila bränslen idag, skulle enbart livsmedelssystemet knuffa oss över Paris-avtalets mål att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader**. Så det är uppenbart att något bör göras, och konsumenterna kan ha en viktig roll att spela i det. Men det verkar saknas information om våra matvanors klimatpåverkan***.

Så vi tänkte, "skulle det inte vara bra om det var lätt för människor att se och jämföra klimatpåverkan från olika produkter direkt i livsmedelsbutiken innan de ens bestämmer sig för vad de ska lägga i vagnen?" Men vi tänkte inte bara på det som att "Det kan vara kul för oss, som ett litet havreföretag, att visa konsumenterna siffror på klimatpåverkan", utan mer som att "Vi anser att konsumentmakt borde vara en lag, om inte en mänsklig rättighet". För om man tänker efter så skiljer sig kravet på att visa en livsmedelsprodukts klimatavtryck inte så mycket från reglerna för märkning av fett, socker och andra näringsämnen. Men att få alla inblandade att komma överens om hur det skulle kunna göras kommer att ta tid, så medan vi arbetar med det har vi beslutat att ange klimatpåverkan – visad som kilogram CO2e – från våra produkter på våra förpackningar eller på vår webbplats.

Cloud shaped divider - Bottom

VAD SKA JAG JÄMFÖRA DET HÄR MED?

Det är det som är det svåra, eller hur? Just nu är det enda problemet med alla dessa siffror att de inte riktigt säger så mycket så länge det inte finns något att jämföra dem med. Är 0,38 CO2e verkligen bra eller riktigt dåligt eller någonstans däremellan? Lösningen är förstås att livsmedelsindustrin lägger sina siffror på bordet – eller helst visar dem direkt på sina förpackningar. Några av er kanske kommer ihåg vår kampanj "Visa oss dina siffror" där vi uppmuntrade livsmedelsföretagen att publicera sina klimatavtryck. Vi har inte gett upp med det, så kontakta gärna de livsmedelsproducenter du vill jämföra oss med och be dem artigt att de visar oss sina siffror. Du kan skylla på denna påträngande lilla text, om det hjälper. 

I Tyskland beslutade vi att lansera en namninsamling för att göra obligatorisk klimatmärkning för livsmedelsdeklarationer till en lag. Eftersom det går långsamt har vi beslutat att arbeta tillsammans med andra företag i en allians som heter "Together for Climate labelling". Du kan läsa mer om det här

Och medan du väntar på resultaten av dessa, kanske du vill kolla in webbplatsen "One Planet Plate" skapad av svenska WWF tillsammans med forskare. Det kan ge dig en känsla av vilka siffror som är rimliga. Deras teori säger att beräkningen för en hållbar veckomeny är 11 kg CO2e per person, vilket motsvarar cirka 0,5 kg CO2e per måltid. 

OK, SÅ NU KAN VI LUTA OSS TILLBAKA OCH KOPPLA AV?

Nej. Absolut inte. För även om våra produkter är mer klimatvänliga än många djurbaserade alternativ vill vi att de ska vara ännu bättre. Faktum är att det är precis vad vi jobbar med varje dag! Så om du har lite ledig tid och vill bli expert på hur vi jobbar (och aktuell status) har vi en hållbarhetsrapport som finns på andra sidan av vår webbplats som bara väntar på att du ska läsa den. Klicka bara här och njut!