Thanks milk! We'll take it from here

Mejeribranschen förtjänar verkligen ett stort, hjärtligt tack för det kanonjobb de gjort genom åren! De har ju, bland annat, hittat på en massa olika produkter, fått kids att dricka mjölk istället för saft eller läsk till maten, samt typ revolutionerat matindustrin. Utan deras grovjobb hade det inte sett ut som det gör idag, och vi hade förmodligen inte haft tre nya produkter som du kan använda på samma sätt som mjölk.  

Du kan alltså med andra ord fortsätta som du brukar med din matlagning, bakning, mixning, sjudning, redning, mise en placering, o.s.v. för havredrycken uppför sig på samma sätt som komjölken, fast utan den högre klimatpåverkan som komjölk har*. Det fina med det, förutom såklart växtbaserings-delen, är att du kan fortsätta använda alla dina favoritrecept. Och åter igen har mejeribranschen gått i bräschen, för många av dem har byggt upp fantastiska receptbanker på sina siter – ännu en anledning att tacka mejeribranschen! 

Illustrated oat drink cartons. Oat drink. Ny, ny, också ny!

*Enligt en färsk undersökning har komjölk som kan jämföras med Oatly 2,8 % fat (Whole), Oatly 1,5 % fat (Semi) respektive Oatly 0,5 % fat (Light) och som säljs i Sverige 2,8, 3,0 och 3,3 gånger större klimatpåverkan än Oatlys produkter. Information hämtad från: Blonk Consultants rapport ”LCA of Oatly “No” Sugars and Oatly Oat Drink (Whole/Semi/Light), and comparison with cow’s milk” från 2023. Blonk Sustainability, Gouda, Nederländerna. Steg som har undersökts är bland annat råmaterial till försäljningsställe och hantering av förpackningsavfall för en genomsnittlig liter som har producerats och sålts i Sverige. Resultatet omfattas av antaganden, begränsningar, slutsatser och kritiska granskningar.