Magnifyer showing CO2 label on oat drink pack

Tuotteen ilmastojalanjälki selitettynä

decorative image

CO2e on yhtä kuin hiilidioksidiekvivalentti. Se on yksikkö, jota käytetään mittaamaan hiilijalanjälkeä, joka on summa kaikista niistä kasvihuonekaasuista, jotka vapautuvat tuotteen elinkaaren aikana. Kutsumme tätä numeroa "tuotteen ilmastojalanjäljeksi" ja laitamme sen näkyville pakkauksiimme ja nettisivuillemme. Teemme tämän ollaksemme läpinäkyviä ja auttaaksemme sinua tekemään tietoisia valintoja ruokakaupassa. Olemme myös vahvasti sitä mieltä, että sen pitäisi olla pakollista kaikille ja vaadi samaa muilta yrityksiltä.

divider

Miksi hiilidioksidiekvivalentin laskeminen on tärkeää?

Noin kolmasosa ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä maapallolla tulee elintarvikejärjestelmästä, ja eläinperäiset ruokavaliot aiheuttavat noin 58 prosenttia kaikista elintarvikkeiden kasvihuonekaasupäästöistä. Meidän näkökulmastamme on selvää, että meidän on muutettava tapaamme tuottaa, jakaa ja kuluttaa ruokaa. Pyrimme jatkuvasti vähentämään koko liiketoimintamme vaikutuksia, ja kunkin tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen laskeminen auttaa meitä näkemään, missä ilmastovaikutusten suurimmat kuormituslähteet ovat, jotta voimme tehdä muutoksia siellä, missä niitä eniten tarvitaan.

Kuluttaja tekee päätöksen

Kun tuotteet ovat hyllyillä, sinulla kuluttajana on valta päättää, ostatko niitä vai ei. Haluamme auttaa sinua tässä päätöksenteossa, jotta se ei perustuisi vain tavanomaisiin asioihin, kuten makuun, rasvaan, sokeriin tai muihin ravintoarvoihin, vaan myös ilmastojalanjälkeen.

Eikö olisikin mahtavaa, jos koko elintarviketeollisuus laskisi ja julkistaisi tuotteidensa ilmastojalanjälkiluvut niin, että niitä olisi helppo vertailla? Meidän mielestämme olisi, mutta kaikki eivät ole vielä samaa mieltä. Ja ennen kuin näin tapahtuu, haluamme näyttää sen olevan mahdollista ilmoittamalla pakkauksessa ja verkkosivuillamme tuotteen ilmastovaikutuksen kiloina CO2e/kg.

divider

Mitä hiilidioksidiekvivalentti oikein tarkoittaa?

Tuotteen ilmastojalanjäljen on siis tarkoitus olla paras mahdollinen arvio jonkin asian ilmastovaikutuksista, ottaen huomioon kasvihuonekaasupäästöt aina ainesosien viljelystä kauppaan saapumiseen saakka. Tuotteidemme ilmastojalanjälki ilmaistaan ​​CO2e (hiilidioksidiekvivalentti) -kilogrammoina yhtä kilogrammaa pakattua elintarviketuotetta kohden.

Tämä mittayksikkö ottaa huomioon eri kasvihuonekaasujen, kuten hiilidioksidin, metaanin ja dityppioksidin, vaikutuksen. Laskelma ryhmittää päästöt yhdeksi yksiköksi sen perusteella, kuinka paljon kutakin kasvihuonekaasua vapautuu, ja niiden ilmaston lämpenemispotentiaaliin (GWP) 100 vuoden aikana suhteessa hiilidioksidiin (CO2). GWP:tä voi tavallaan ajatella muiden kasvihuonekaasujen vaihtokurssina suhteessa päävaluuttaamme, “hiilidioksidiin”. Esimerkiksi 1 kg metaania on “arvoltaan” noin 30 kg hiilidioksidia.

Jos tämä oli mielestäsi mielenkiintoista ja haluaisit sukeltaa syvemmälle aiheeseen ja oppia lisää siitä, miten CO2e lasketaan, sinun pitäisi ehkä tulla meille töihin tai ainakin lukea, mitä ystävämme CarbonCloudilla ovat asiasta kirjoittaneet tästä!

Näin laskemme luvut

Laskemme tuotteidemme ilmastojalanjäljen LCA-menetelmällä (tarkemmin sanottuna CarbonCloudin tekniset raportit laaditaan tuotteiden hiilijalanjälkeä koskevan ISO 14067 -standardin vaatimassa muodossa). LCA voi mitata tuotteen tai palvelun ilmastovaikutuksia yhdestä tai useammasta sen elinkaarivaiheesta. Meidän tapauksessamme mittaamme tuotteidemme jalanjäljen kehdosta hautaan tai "viljelijältä ruokakauppaan", kuten me tapaamme sanoa. Sisällytetyt vaiheet näyttävät suurin piirtein tältä:

Agriculture, Transport, Processing, Packaging, Transport

Mitä ne pitävät sisällään:

 • Maatalous: Kauran, rapsin ja muiden ainesosien viljely. Tämä sisältää maaperän päästöt, maankäytön muutospäästöt, maatalouslaitteiden käytön, maatilalla tehtävän käsittelyn vaatiman energian sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden tuotannosta ja levityksestä aiheutuvat päästöt.
 • Kuljetus: Raaka-aineiden kuljetus tilalta tehtaalle ja tehtaiden välillä. Lopputuotteen jakaminen tehtaalta varastoon ottaen huomioon sen, pitääkö tuote jäähdyttää vai pakastaa kuljetuksen aikana.
 • Valmistus: Kuoritun ja puhtaan kauran sekä lopulta valmiin tuotteen valmistamiseen käytetty sähkö ja lämpö kauramyllyissä ja tehtaillamme.
 • Pakkaukset: Pakkausmateriaalien valmistaminen ja kuljetus.
 • Luokittelemattomat: Tuotteen elinkaareen mahtuu muita vähäisiä päästöjä, jotka eivät oikein sovi mihinkään yllä olevista luokista, mutta sisällytämme ne silti mukaan. Joissakin ainesosissa esimerkiksi "maatalous" ja "valmistus" eivät ole helposti erotettavissa toisistaan, tai prosessia koskevat tiedot ovat puutteellisia.

Mitä ne eivät pidä sisällään ja miksi?

Vaiheet myymälästä poistumisen jälkeen: Laskemme luvut maatilalta myymälään, eikä se siis sisällä sitä vaihetta, jossa viet tuotteen kotiin kaupasta. Tämä siitä syystä, että emme tiedä, kuinka pitkälle kuljet viedäksesi tuotteen kotiin, matkustatko autolla, pyörällä, jalkaisin, kuumailmapallolla tai avaruusraketilla. Emme myöskään tiedä, miten pakkaus hävitetään. Tämä on se kohta, jossa kaupungit ja hallitukset voivat vaikuttaa varmistamalla, että kierrätys on helppoa. Sinä puolestaan voit vaikuttaa lajittelemalla pakkaukset oikein kierrätystä varten, silloin kun kierrätystä on tarjolla.

Lisäinfoa: Laitteiden/koneiden ja rakennusten valmistuksen päästöjä ei ole huomioitu laskelmissa. Ei myöskään työntekijöidemme työmatkoja tai yleisiä liiketoimintaan liittyviä toimintoja, kuten tutkimusta, tuotekehitystä, myyntiä tai markkinointia. Tämä johtuu siitä, että näitä kasvihuonekaasupäästöjä on vaikea liittää yksittäiseen tuotteeseen ja niiden arvioidaan olevan hyvin pieniä suhteessa tuotteen elinkaaren kokonaispäästöihin. Emme myöskään ota huomioon tuotehävikkiä täytön ja varastoinnin jälkeen varastoissa ja myymälöissä.

Jotkut laskelmiemme osat, kuten pienen pieni ainesosa reseptissä tai maa, jonka markkinaosuus alueella on hyvin pieni, ovat likimääräisiä. Tämä on hyväksytty lähestymistapa elinkaariarviointi- eli LCA-menetelmässä, kun kyseessä olevat toiminnot ovat pieniä eikä niiden odoteta vaikuttavan lopulliseen jalanjälkeen merkittävästi.

Kuka tarkistaa lukumme?

Emme tietenkään pysty tekemään kaikkia näitä erittäin monimutkaisia asioita yksin. Käytämme tällä hetkellä tuotteidemme ilmastojalanjäljen laskemiseen erittäin edistynyttä ilmastoälyalustaa nimeltä CarbonCloud. Palvelu keskittyy ilmastojalanjäljen laskemiseen yli 20 vuoden tieteellisen tutkimuksen pohjalta. Kun mallinnamme tarkastetuilla tiedoillamme tuotteemme CarbonCloudin ohjelmistossa, suoritamme itse analyysit ja CarbonCloud varmistaa ne vielä ennen julkaisua. Periaatteessa kaiken tekemämme työn tarkastavat ihmiset, jotka varmuudella osaavat hommansa.

Todelliset luvut

Haluatko nähdä jokaisen tuotteemme hiilidioksidiekvivalenttiluvun? Katso lisää täältä tästä.

Tutki tarkemmin


Jos haluat tietää yksityiskohtaisesti toimistamme, meillä on Sustainability Report, josta näet kaikki kohokohdat, sekä ne kohdat, joissa on kehitettävää.

FAQ

 • Miksi käytätte ilmastojalanjälkeä hiilijalanjäljen sijaan?

  Puhumme mieluummin ilmastojalanjäljestä kuin hiilijalanjäljestä, sillä vaikka ne tarkoittavatkin samaa asiaa, hiilijalanjälki voi olla harhaanjohtava, koska se antaa vaikutelman, että kyse on vain hiilestä. Ja kuten yllä selitettiin, kyse on myös kaikista muista kasvihuonekaasuista.

 • Mistä tiedän, onko hiilidioksidiekvivalentin suuruus hyvä vai huono?

  Paras tapa olisi tosiaan verrata sitä johonkin toiseen tuotteeseen, mutta odotamme edelleen, että useammat elintarviketuottajat alkaisivat laskea ja jakaa tuotteidensa ilmastojalanjälkiä. Mutta, tuoreen tutkimuksen mukaan Oatly iKaffella on 44–76 % pienempi ilmastovaikutus kuin vastaavalla lehmänmaidolla Euroopassa ja Yhdysvalloissa analysoiduissa tapauksissa (Lue lisää yhteisöfoorumillamme).

  Toinen tapa tarkastella asiaa on WWF Ruotsin One Planet Plate -aloitteen ohjeistus. He suosittelevat, että Pariisin sopimuksen mukaisen 1,5 °C:n tavoitteen saavuttamiseksi yksikään syömämme ateria ei saisi ylittää 0,5 kg hiilidioksidiekvivalenttia, tai yhteensä noin 11 kg hiilidioksidiekvivalenttia viikossa.

 • Kuinka usein päivitätte ilmastojalanjäljen lukuja?

  Jotta tuotteidemme ilmastojalanjälki pysyy ajan tasalla, tarkistamme ja todennamme tietomme 1-2 vuoden välein. Jos esimerkiksi toimitusketjussamme tapahtuu merkittäviä muutoksia (kuten uusi tehdas tai energiankulutuksen/lähteiden vaihto), saattaa ilmastojalanjälki muuttua.

  Pidämme myös tarkasti silmällä tuoreimpia tieteellisiä tutkimuksia ja päivitämme laskelmiamme niiden mukaisesti. Kun IPCC esimerkiksi päivitti äskettäin suosituksensa metaanin ilmaston lämpenemispotentiaalista, muutti se tapaamme laskea lukumme.

 • Miksi luvut ovat erilaiset pakkauksessa ja Oatly.com-sivustolla?

  Koska pystymme päivittämään verkkosivustoamme paljon nopeammin kuin pakkauksiamme, pakkauksen ja verkkosivuston numerot voivat joskus olla keskenään erilaisia. Verkkoversio on aina ajantasaisin. Olemme asteittain lisäämässä laskentapäivämäärän pakkauksiimme, jotta jatkossa on helpompi nähdä, milloin laskelmat on tehty.

 • Miksi saman tuotteen ilmastojalanjälkiluvut toisinaan vaihtelevat maiden välillä ja joskus ovat taas samoja?

  Jos lähdet lomalle toiseen maahan ja löydät sieltä suosikki Oatly-tuotteesi, saatat huomata, että sen ilmastojalanjälkiluku on erilainen kuin kotona. Tämä johtuu siitä, että meillä on tehtaita eri puolilla maailmaa siellä, missä tuotteitamme myydään, mikä voi tarkoittaa eri päästötasoja ja siten eri lukuja. Myös kuljetusvaihtoehdot voivat vaihdella maittain muuttaen lukuja.

  Saatat myös huomata, että tuotteen ilmastojalanjälki on joskus sama useissa maissa. Syynä tähän voi olla se, että kyseiset maat käyttävät samoja pakkauksia, joten luvun on oltava keskimääräinen jalanjälki. Tämä pätee yleensä naapurimaihin tai maihin, joissa on yhtäläisyyksiä (kuten kieli, lakivaatimukset jne.), joten on järkevää käyttää samaa pakkausta, kuten esimerkiksi DACH-alueella (Saksa, Itävalta, Sveitsi).

  Toinen syy siihen, että kahdella maalla on samat luvut, voi tietysti olla se, että se on vain sattumaa!

 • Mikä ero on Oatlyn pakkaukseen painetulla ilmastojalanjäljellä ja muilla LCA-luvuilla?

  Jokaisen tuotteen ilmastojalanjälkilaskenta perustuu LCA-lähestymistapaan. LCA:ta voidaan käyttää arvioimaan monia ympäristöindikaattoreita, kuten ilmastonmuutosta (mitataan hiilidioksidiekvivalenttina), rehevöitymistä, maankäyttöä, vedenkäyttöä ja paljon muuta. Lukumme edustavat yhtä näistä indikaattoreista: ilmastonmuutosta eli ilmastojalanjälkeä. Myös järjestelmän rajat voivat vaihdella kunkin laskelman tavoitteen ja laajuuden mukaan. Oatlyn ilmastojalanjäljen rajat ovat "viljelijältä ruokakauppaan", kuten edellä selitettiin. Muut LCA-rajat voivat sisältää enemmän (tai vähemmän!) vaiheita. Toissijaisten tietojen lähteet (esimerkiksi päästöt 1 kg:n kauramäärän kasvattamisesta) ja energiajärjestelmän päästöt voivat myös vaihdella, riippuen kunkin LCA-tietokannan tarjoajan menetelmistä ja oletuksista. Tuotteiden väliset päästöoikeudet voivat myös vaihdella LCA-tietokannan mukaan.