HAVERDRANK MET KOOLSTOFDIOXIDE-EQUIVALENTEN

Als jij je toevallig afvraagt hoe en waarom we onze producten van klimaatimpact getallen hebben voorzien, dan ben je op de juiste plek!

De klimaatimpact van onze producten wordt uitgedrukt in kg koolstofdioxide-equivalenten (CO2e) per kg product. Oftewel: in getallen die zijn gebaseerd op een levenscyclusanalyse waarin we de verschillende stappen in het ‘leven’ van een product onder de loep nemen. In ons geval, gaat dit over alle stappen die er nodig zijn voordat onze producten de schappen van de supermarkt bereiken – van boerderij tot winkel. In andere woorden: van de productie van rauw materiaal tot de landbouw, transport, verwerking, verpakking, en distributie van een eindproduct. De mogelijke klimaatimpact van de rit van de supermarkt naar huis, het koken met het product, of het weggooien ervan wordt dus niet meegenomen in onze berekening.   

Het is belangrijk om te weten dat we onze getallen continu updaten in een poging om voor nóg minder klimaatimpact te gaan. Dit betekent dat de CO2e getallen in de loop der tijd veranderen. De meest recente getallen vind je altijd op deze website, aangezien het veranderen van de getallen op onze verpakkingen ietsje langer duurt. 

ONAFHANKELIJK GEVERIFIEERD

Onze klimaatimpact berekeningen zijn gedaan door onze LCA-specialist, die een biofysisch model gebruikt dat ontwikkelt is in een periode van 20 jaar aan wetenschappelijk succes, en in het bezit is van een bedrijf dat CarbonCloud heet. Na het maken van de berekeningen, checkt CarbonCloud ze voor ons. 

WANT, EH… KOOLSTOFDIOXIDE-EQUIVALENTEN, WAT?

Alle waarden die we publiceren worden uitgedrukt in koolstofdioxide-equivalenten. Dat zijn de meeteenheden waarmee de UNFCCC en de Europese Commissie berekenen wat de meetbare effecten zijn van de verschillende gassen die betrokken zijn bij het productieproces, omgezet in een equivalente hoeveelheid koolstofdioxide (CO2). In andere woorden, zijn het de waarden waarmee je een vlucht naar Ibiza kan vergelijken met een stuk vlees of een trui met een glas haverdrank (of misschien dingen die logischer zijn om te vergelijken … zoals twee verschillende maaltijden of een reis met het vliegtuig vs. de trein?)

WELKE STAPPEN VAN HET PRODUCTIEPROCES WORDEN ALLEMAAL MEEGENOMEN IN ONZE CO2E BEREKENINGEN?

  • Boerderij: Uitstoot gerelateerd aan de productie van bijvoorbeeld haver, koolzaadolie en overige ingrediënten. Dit heeft onder andere betrekking op N2O (stikstofdioxide) emissies in de bodem, CO2 (koolstofdioxide) emissies die vrijkomen tijdens de productie, en brandstoffen/elektriciteit van tractors/en of ander machines. Uitstoot die gelinkt is aan kunstmest of pesticides worden hier ook in meegenomen.
  • Het verwerken van ingrediënten: Elektriciteit en gas consumptie in de molen (het pellen van de haver) en de koolzaadoliefabriek.
  • Het transporteren van de ingrediënten: Het transporteren van ingrediënten van de akker naar de molen en de fabriek. Mogelijk ook van fabriek naar fabriek.
  • Oatly fabriek: Elektriciteit en gas consumptie voor onze haverbasis en op onze sites.
  • Verpakking: Uitstoot voor het maken en transporteren van verpakkingen en verpakkingsmateriaal.
  • Transport: Het transporteren van het eindproduct. Van de fabriek naar de verkooppunten. Er wordt rekening gehouden met het feit dat sommige transport gekoeld is.
Oat drink flowchart from agriculture to factory to product and shipping to the store

MAAR WAT IS ER DAN NIET MEEGENOMEN – EN WAAROM NIET? 

Omdat we ergens een grens moeten trekken, is de productie van machines en de gebouwen waar de machines staan niet inbegrepen bij deze berekeningen. Ook het transport van onze werknemers en de bedrijfsvoeringen op het gebied van onderzoek, product ontwikkeling, sales en marketing zijn niet meegerekend. De reden hiervoor is dat dat deze uitstoot zo klein is in verhouding met de andere categorieën dat zij als minimale waarden geen impact hebben op het grotere geheel, oftewel de hele “levenscyclus” van een product.

EN HOE ZIT HET MET DE STAPPEN DIE VOLGEN NADAT EEN PRODUCT DE WINKEL VERLAAT?

Hoewel onze berekening alle stappen tussen boerderij en winkel meetelt, horen we jullie al denken: ‘Hey, dit houdt geen rekening met de héle levenscyclus van het product!’. Dat is waar, maar het is voor ons onmogelijk om te voorspellen wat er met ons product gebeurt nadat het de winkel heeft verlaten. Vandaar dat we deze stap in de levenscyclus van ons product aan jullie overlaten en jullie de eer geven het verschil hierin te maken. (Nee, onze opdringerige toon houdt nooit op.)

als je heel graag de nerd wil uithangen, kun je hieronder wat van onze meest recente (en ultra gedetailleerde) rapporten doorspitten:


Oatly Calcium Zweden

Oatly Barista Editie Finland

Oatly Barista Editie VK

WAAROM IS DIT BELANGRIJK?

Ongeveer een derde van de totale broeikasgasuitstoot komt uit de voedselindustrie*. Zelfs als we vandaag zouden stoppen met het gebruik van alle fossiele brandstoffen, zou de voedselindustrie ons alleen al over de streep (of: de 1.5 graad) van het Klimaatakkoord van Parijs trekken**. Dus het is vrij overduidelijk dat er iets moet gebeuren. Consumenten kunnen hier een belangrijke rol in spelen. Maar informatie over de klimaatimpact van ons eten en drinken lijkt te ontbreken***.  

Vandaar dat wij dachten: “Zou het niet geweldig zijn als we het mensen makkelijker kunnen maken om de klimaatimpact van verschillende producten in de supermarkt te vergelijken voordat ze ook maar iets in hun mandje leggen?”. Dit bedachten wij niet vanuit een: “Hey, dit is misschien wel leuk voor ons als haverdrank bedrijfje”, maar meer vanuit een: “We geloven dat het informeren van consumenten een wet of zelfs mensenrecht zou moeten zijn”. Als je er over nadenkt is het vermelden van de klimaatimpact van je product eigenlijk helemaal niet zo anders dan alle andere regels die er voor het labelen van voedselproducten (op het gebied van vet, suikers en andere voedingswaarden) gelden. 

Nou, hoewel dit voor ons heel logisch klinkt, duurt het lang om iedereen daarvan te overtuigen. Dus terwijl we wachten tot iedereen het eens is, hebben we besloten om de klimaatimpact van onze producten – per kg CO2e – zelf al op onze verpakkingen te drukken.

WAAR KAN IK DIT MEE VERGELIJKEN?

Jep, dat is het ding, niet? Het probleem met deze getallen is dat ze niet zoveel zeggen zolang je ze niet met andere kan vergelijken. Is 0.38 CO2e heel goed, waanzinnig slecht, of daar ergens tussenin? Het antwoord op die vraag vind je alleen wanneer meer bedrijven in de voedselindustrie hun getallen bekend gaan maken – het liefst op hun verpakkingen. Sommige van jullie denken nu misschien aan een van onze campagnes: “Hey voedselindustrie! Laat ons je getallen zien.” Dit is iets dat we nog altijd aanmoedigen, dus voel je vrij om andere producenten óók vriendelijk te vragen om hun getallen bekend te maken. Je kunt dit uiteraard doen met behulp van deze opdringerige tekst – daarvoor hebben we het stiekem ook een beetje geschreven. 

In Duitsland, zijn we een petitie begonnen die het wettelijk verplicht maakt om klimaat labels op verpakkingen te drukken. Aangezien dat vrij traag verloopt, hebben we besloten om samen met een aantal andere bedrijven samen te werken onder het verbond: “Together for Carbon Labelling”. Klik hier om daar meer over te lezen.   

Terwijl je op deze resultaten wacht, wil je misschien even een kijkje nemen op de “One Planet Plate” website, die gemaakt is door wat wetenschappers en het Zweedse WWF, en je een indicatie geeft van welke getallen redelijk zijn. Volgens hun theorie komt een duurzaam week menu neer op zo’n 11 kg CO2e per persoon, oftewel 0.5 kg CO2e per maaltijd.

Oké, dus mogen we nu achterover leunen en relaxen?

Nee. Ab-so-luut niet! Hoewel onze producten klimaatvriendelijker zijn dan veel van de zuivelproducten waar ze een alternatief voor bieden, willen we ze graag nóg een beetje beter maken. Sterker nog, dat is waar we elke dag hard voor knokken. Dus als je wat vrije tijd hebt en een expert wil worden op het gebied van alles dat met Oatly te maken heeft, hebben we een duurzaamheidsrapport op onze website staan dat niet kan wachten om eindelijk een keer gelezen en gewaardeerd te worden. Klik op die link en leef je uit!