Cookies passen uitstekend bij haverdrank, ook de digitale variant. Vindt u het goed dat we cookies op deze pagina gebruiken? Hoezo cookies?

Are you stupid? The milk lobby thinks you are.
who are you calling stupid

Op 23 oktober 2020 heeft het Europees Parlement ‘ja’ gestemd op Amendement 171, een wetswijziging die bij invoering enorme gevolgen heeft voor de plantaardige voedingsindustrie en het groeiende aantal mensen dat voor plantaardig eten kiest – en, daarbovenop, niet te vergeten, geheel tegenstrijdig is met de duurzaamheidsambities van de EU.

a few examples

Voorbeeld 1

does not contain milk

Voorbeeld 1

Feitelijke en informatieve beschrijvingen als ‘bevat geen melk’ mogen niet gebruikt worden voor producten die, uh, … geen melk bevatten.

Voorbeeld 2

alternative to butter

Voorbeeld 2

Plantaardige producten mogen niet omschreven worden als ‘alternatief voor’ zuivelproducten.

Voorbeeld 3

Oatly - 75% less CO2e

Voorbeeld 3

Klimaatvoetafdruk vergelijkingen tussen plantaardige en zuivelproducten (of andere vergelijkingen) mogen niet gecommuniceerd worden.

Voorbeeld 4

so creamy

Voorbeeld 4

Zelfs het aller-romigste plantaardige product mag niet ‘romig’ genoemd worden, aangezien de romigheid niet van een koe afkomstig is.

Voorbeeld 5

brand new design

Voorbeeld 5

Plantaardige producten mogen mogelijk niet eens een verpakking hebben die op de verpakking van zuivelproducten lijkt.

Wacht. Waarom?

Nou, het korte antwoord op die vraag is dat de melklobby schijnt te denken dat uitdrukkingen als ‘geen melk’ verwarrend zijn voor consumenten. Hoe weet je namelijk of een product waar ‘geen melk’ op staat echt … geen melk is? Jep, lastige vraag hè? Of niet. Omdat je niet dom bent. 

Het achtergrondverhaal

In de lopende hervormingen van het gemeenschappelijke landbouwbeleid (CAP: Common Agricultural Policy) van de EU staan verschillende regelgevingen ter discussie. Een daarvan is verordening nr. 1308/2013, die in 2013 aangenomen is en de gemeenschappelijke markten van landbouwproducten organiseert. Deze wet bepaalt dat termen als ‘melk’, ‘kaas’ en ‘yoghurt’ alleen gebruikt mogen worden voor producten die van dieren afkomstig zijn. Hierdoor is het bijvoorbeeld verboden om een plantaardig woord als ‘haver’ met ‘melk’ te combineren.

Toch...

...staan de huidige regels nog steeds toe dat plantaardige producten als ‘geen melk’ en ‘melkvrij’ en ‘alternatief voor yoghurt’ beschreven mogen worden – wat waarschijnlijk zowel logisch en behulpzaam is voor jou als consument, niet?

this thing up here

Maar nu...

...probeert Amendement 171 de huidige wetgeving uit te breiden naar het ‘directe of indirecte gebruik’ of de ‘evocatie‘ van beschermde namen die naar zuivel verwijzen – allemaal om ‘consumenten te beschermen’. Tegen wat, vraag jij je misschien af? Heldere informatie? Jep, blijkbaar. Welke reden jij ook hebt om voor plantaardig te kiezen; Amendement 171 gaat het moeilijker maken om plantaardige producten te identificeren en objectief met zuivel te vergelijken. Oh, en deze censuur op plantaardige voeding staat dus ook lijnrecht tegenover de Europese wet voor voedingsinformatie, die bedoeld is om ‘duidelijke, toegankelijke informatie over voeding aan consumenten te geven’.

graphic chat bubbles

 

 

...en hoe zit het met het klimaat?

Daar lijkt de EU ook nogal verward over. Amendement 171 zal de EU’s eigen duurzaamheidsambities namelijk tegenspreken. Als onderdeel van de Europese ‘Green Deal’ (met als doel om de EU klimaatneutraal te maken tegen 2050), benadrukt de ‘Farm to Fork Strategy’ dat het huidige voedingspatroon van EU burgers onhoudbaar is en een verschuiving naar een plantaardig dieet daarom nodig is – zowel met het oog op de volksgezondheid als bescherming van het milieu. Amendement 171 is een stap in de tegenovergestelde richting, die een enorme wegblokkade voor consumenten en de plantaardige voedselindustrie gaat zijn.

and all this just because and all this just because mobile
milk cartons
are you stupid button

Maar hé! Dit is nog niet over!

Oké, het Europese parlement heeft dus ‘ja’ gestemd op Amendement 171, maar er is nog steeds een kans dat deze niet wordt opgenomen in de wet. Wat volgt zijn namelijk onderhandelingen tussen het Europese Parlement, De Raad van de EU, en de Europese Commissie. De eigen evaluatie van de Europese Commissie laat zien dat er geen reden is om aanvullende wettelijke beperkingen boven op de bestaande regelgeving voor plantaardige zuivel door te voeren. En als de Raad van Ministers écht serieus is om consumenten te voorzien van duidelijke informatie over plantaardige voeding, dan is er een kans dat Amendement 171 alsnog verworpen wordt.