Cookies go nicely with oat drinks. As it happens, the digital kind do too. So is it okay with you if we use cookies on this site? Hvad er cookies?

Questions and answers

Hvorfor er der nogle af jeres produkter, som jeg ikke længere kan finde i butikkerne?

Efterspørgslen på vores produkter er støt stigende, og vi er ved at udvide vores faciliteter og øge produktionslinjerne. Det betyder desværre, at der i øjeblikket er problemer med at opretholde kapaciteten i vores produktion. Mange af jer har højst sandsynligt allerede oplevet, at det kan være svært at finde vores produkter, og vi beklager de problemer, det har skabt for jer.

For at vi kan få vores produktion tilbage på skinnerne, har vi besluttet os for at sætte produktionen af enkelte produkter på hold i en kortere periode, bl.a. vores Orange Mango-drik.

Vi arbejder hårdt på at få produktionen op i omdrejninger igen og håber, at leveringen af alle vores produkter snart er tilbage på normalt niveau.

Tak for tålmodigheden! Vi sætter stor pris på jeres opbakning.

Er der palmeolie i jeres produkter? 

Vi anvender palmeolie i nogle af vores produkter, fordi den har en fedtsammensætning, som giver de funktionelle egenskaber, der er nødvendige i disse produkter. Vi er meget bevidste om den problematiske fremstilling af palmeolie og anvender derfor certificeret og sporbar palmeolie, der er produceret på en måde, som ikke indebærer udnyttelse af mennesker og skovning af regnskov.

Vi gennemgår kontinuerligt vores ingredienser ud fra et sundheds- og holdbarhedsperspektiv. I maj 2016 kom der en rapport fra EFSA (EU's myndighed for fødevaresikkerhed) vedrørende uønskede stoffer, der kan dannes ved raffinering af vegetabilske olier, hvoraf de højeste indhold er opdaget i palmeolie. Den palmeolie, vi anvender i vores produkter, indeholder relativt set lave indhold af de uønskede stoffer, men de mulige sundhedsrisici, der er, tager vi alvorligt. Derfor udskifter vi nu trinvist palmeolien i vores fedtblandinger til anden mættet vegetabilsk fedt som fuldhærdet kokosolie, fuldhærdet rapsolie og kokosolie, afhængigt af produkt. Eftersom risikoen for at blive ramt af sundhedseffekter på grund af de uønskede stoffer bedømmes til at være meget lille, vil udskiftningen af fedtblandinger ske løbende i løbet af året.

Indeholder Oatlys produkter gluten?

Eftersom vi stiller særlige krav til vores havreråvares renhed, kan vi garantere, at Oatly-produkter indeholder mindre end 100 ppm (mg/kg produkt) gluten fra hvede, rug og frø. Det kan sammenlignes med produkter, som må mærkes med "Meget lavt glutenindhold", som må indeholde max 100 ppm gluten. Vi garanterer samme grænseværdi for alle produkter i vores sortiment. Produkter, der mærkes med ”glutenfri”, skal indeholde mindre end 20 ppm gluten, og helt så lavt er glutenindholdet i Oatlys produkter ikke.

USA: Vores produkter i USA er fremstillet af certificeret glutenfri havre og er mærket som glutenfrie.

Hvad gør vi med restprodukterna fra havredriksproduktionen?

Vi arbejder for såvel et bæredygtigt levnedsmiddelforbrug som for en bæredygtig levnedsmiddelproduktion. Med hensyn til levnedsmiddelforbrug hersker der ingen tvivl om, at en bæredygtig kost for fremtiden indeholder betragtelig færre animalieprodukter, end vi spiser i dag – det hersker snarere stor enighed om dette inden for al videnskab på området. I en bæredygtig levnedsmiddelproduktion tror vi, at der i meget større udstrækning end i dag vil blive tale om dyrkning, som går direkte til levnedsmidler i stedet for til foder.

Ved al fremstilling af levnedsmidler – også af vegetabilske råvarer - produceres også restprodukter. Det er ikke altid muligt at anvende hele råvaren med alle dens næringsstoffer i slutproduktet. I tilfældet med havredrik, hvor vi fjerner en del af de uopløselige fibre, mister vi også en del næringsstoffer, der følger med i den uopløselige fraktion. I arbejdet for en bæredygtig levnedsmiddelproduktion er en vigtig del at spare på resurser. Når det gælder restprodukter, mener vi, at den mest bæredygtige måde at håndtere dem på, er at lade den næring og energi, der er tilbage, komme til anvendelse som føde ved at blive en foderingrediens inden for det dyrehold, der trods alt er. Alt sammen for på bedste måde at anvende den næring, som produceres. I næste trin, når al næring er anvendt som foder, bliver restproduktet til biogas.

Hvorfor dyrefoder og ikke 100 % biogas?

Kødindustrien har uden tvivl en stor klimapåvirkning. For at spare på Jordens resurser og på bedst mulige måde anvende al den næring, der er tilgængelig til at ernære en voksende befolkning, mener vi, at det kan være et bæredygtigt alternativ at have dyr, som kan udnytte mad og restprodukter, som ellers ville gå tabt som næring. På samme måde kan vi, i en verden hvor en betydeligt mindre del af det, vi spiser, kommer fra animalier, anvende de marker, som egner sig bedst til græsningsdyr til netop græsning, og i meget større udstrækning foretage dyrkning, som går direkte til levnedsmidler i stedet for til foder.

100 % biogasproduktion af vores restprodukt er muligt, men vi mener, at det er vigtigt at anvende så meget som muligt af de næringsstoffer, der kan anvendes til føde. Vores restprodukt går til en gård, som ligger tæt på vores produktionsanlæg, og når al næring er anvendt som foder, bliver restprodukterne endelig til biogas. Denne håndtering mener vi er et skridt i den retning, vi vil arbejde for.

Hvorfor gødes havren i jeres økologiske produkter med blandt andet benmel?

De fleste økologiske afgrøder, havre såvel som gulerødder, gødes med benmel. Af den enkle grund, at KRAV (som angiver reglerne for økologisk certificering) ikke tillader anvendelse af handelsgødning. Og desværre er der ingen egentlige alternativer.

Vi er naturligvis ikke tilfredse med situationen og arbejder for en forandring. Blandt andet deltager vi i forskningsprojekter om bæredygtig levnedsmiddelproduktion sammen med SLU. Men det her er noget, der vil tage tid. En omstilling af det svenske landbrug sker ikke pludseligt.

Heldigvis er vi ikke alene med vores anstrengelser. For det her er som sagt ikke et problem, der kun gælder havre, det gælder alle økologiske frugter og grøntsager. Og alt, der fremstilles af økologisk korn, som fx brød og pasta.

Det er dog vigtigt at huske på, at det, der er i jordbunden, ikke påvirker selv slutproduktet. Samtlige varer i vores sortiment (inklusive de to økologiske) er 100 % vegetabilske. Der er ikke det mindste spor af animalier i dem, og de opfylder alle kriterier for veganmærkning ifølge både Djurens Rätt og The Vegan Society.

Vores retningslinjer for indkøb

Vi har bestemt os for at være et transparent levnedsmiddelselskab. Det indebærer blandt andet, at man på vores website kan se, hvor vores råvarer kommer fra.
Vi køber produkter fra selskaber, som lever op til vores krav til blandt andet kvalitet, pris og leveringssikkerhed. I vores rutiner og i vores indkøbspolicy følger vi FNs og den svenske regerings anbefalinger med hensyn til handelsrelationer med andre lande.
Vi tager stilling i spørgsmål om, hvordan vi kan skabe et bedre miljø, hvordan vi kan reducere levnedsmiddelbranchens miljøpåvirkning, og hvordan vi kan forbedre menneskers sundhed ved at reducere det animalske fødeindtag.