Mikä se tulevaisuuden-kestävä maatila ylipäätään on?  

Voiko maatilaa kehittää kestävämmäksi ja tuottavammaksi samaan aikaan? Siinäpä kysymys, johon haluaisimme yrittää löytää vastauksen seuraavan kolmen vuoden aikana. Olemme kaurapohjaisia tuotteita valmistava elintarvikeyritys, ja mielestämme nykyistä ruokajärjestelmää ei ole rakennettu maanviljelijöitä eikä ympäristöä ajatellen. Haluaisimme muuttaa tilanteen. Jos sinulla on sama tahtotila ja satut vielä olemaan melko tavallinen kauranviljelijä, olet tervetullut mukaan matkalle yhdessä meidän, tutkijatiimin sekä samanhenkisen viljelijäporukan kanssa. Tutkimuksen nimi on ”BOFF (Better Oats from Finland) – parempaa kauraa Suomesta.”

Mitä sinä
hyödyt tästä?   

Ilmoittamalla tilasi mukaan saat tilallesi yksilöidyn suunnitelman. Siihen kuuluu ehdotus kattavasta listasta toimenpiteitä, jotka tukevat maatilasi kehittymistä kestävämmäksi ottaen huomioon sekä ympäristön että tilasi talouden. Saat myös läheisen yhteyden tutkijoihin ja elintarviketuottajaan, sekä keskeisen roolin, jossa pääset vaikuttamaan siihen, miten meidän Oatlylla tulisi hankkia kauraa. Panoksestasi ja ajastasi maksetaan palkkio – tiedämme, että sinulla on paljon muutakin tekemistä. Toivomme myös, että tämä voisi olla askel kohti viljelijöiden verkostoa, mutta se on tässä kohtaa enemmän toive kuin lupaus.   

Näin se toimii

Tulemme tutkimaan mahdollisuuksia parantaa nykyistä viljelyjärjestelmää sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, yhdessä projektiin osallistuvien viljelijöiden kanssa. Keskustelumme tukena on FarmDESIGN -työkalu (Groot et al. 2012), joka auttaa meitä optimoimaan nykyistä järjestelmää, huomioimalla monta eri tavoitetta samanaikaisesti.  

Mitä Oatly hyötyy tästä?   

Projektin myötä saamme tutustua sinuun ja näkemyksiisi maanviljelystä. Koska viljely on kaiken tuotantomme perusta, meidän pitää ymmärtää paremmin, kuinka voimme varmistaa, että hankkimamme kaura on kestävää ja että viljelijät voivat menestyä sitä tuottaessaan. Jotkut väittävät, että kestävämpi maanviljely on viljelijöiden vastuulla. Me olemme eri mieltä. Mielestämme ruokajärjestelmän korjaaminen on maanviljelijöiden, päättäjien, tutkijoiden, elintarvikeyritysten, sekä kuluttajien vastuulla. Ja nyt pääsemme tutkimaan, miten tuo tapahtuu.  

Mitä tutkijat hyötyvät tästä?

Tutkijat pääsevät testaamaan teorioita tosielämän tilanteissa, yhdessä sinun kanssasi. Esimerkiksi, kuinka suunnitella maanviljelyjärjestelmät uusiksi, jotta ruokaa voidaan tuottaa kestävästi kasvipohjaisemmille ruokavalioille. Samalla he voivat arvioida miten “tulevaisuudenkestävä” kaurantuotantojärjestelmä vaikuttaa ympäristöön maatilan mittakaavassa.  
   
Koska Oatlyn elintarvikeketjun tuottajatilat ovat tuottajina osa suurempaa ruokajärjestelmää, tutkijat arvioivat myös meitä, Oatlya. Heitä kiinnostaa, voiko ehdotettu ”tulevaisuudenkestävä” järjestelmä pysyä mukautuvana sekä organisaation että toiminnan kannalta – muuttuvat ruokajärjestelmät huomioiden – ja olla samaan aikaan taloudellisesti kannattava, yhteiskunnallisesti hyväksyttävä sekä ekologisesti kestävä.  

Mitä maapallo hyötyy tästä? 

Pelissä on meidän kaikkien yhteinen tulevaisuutemme. Projektin myötä meillä on käytössämme paras näkemys kolmesta eri maailmasta, joita edustavat viljelijät, tutkijat ja elintarvikeyritys. Rakentamalla sillan teorian ja käytännön välille voimme aloittaa korjaamaan ruokajärjestelmää, joka tuottaa noin kolmanneksen maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä. (Crippa et al, 2021, IPCC, 2019).

Haku on
päättynyt!

Keitä me olemme  

Juha Helenius 
Juha toimii professorina Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa sekä Helsingin Kestävyystieteen instituutissa. 

Kari Koppelmäki 
Kari on väitöskirjatutkija Helsingin yliopiston Ruralia-instituutissa, aiheenaan luonnonvarojen kestävä käyttö sekä Farming Systems Ecology -tutkimusryhmässä Wageningen University & Research -yliopistossa.   

Mariana Debernardini 
Mariana on tohtorikandidaatti, Global network of lighthouse -verkoston koordinaattori sekä Farming Systems Ecology -tutkimusryhmän jäsen Wageningen University & Research -yliopistossa.

Rogier Schulte 
Rogier toimii professorina Farming systems Ecology group - tutkimusryhmässä Wageningen University & Research -yliopistossa.   

Oatly logo

Yritys ensimmäisen
kaurajuoman takana.  

Ja sinä olet tietenkin sinä.