Kaker smaker godt med havredrikk, selv den digitale typen. Er det OK for deg at vi bruker kaker på denne siden? Hva mener du med kaker?

Questions and answers

Hvorfor finner jeg ikke noen av produktene deres lenger?

I takt med at etterspørselen etter våre produkter øker utvider vi nå fabrikken vår med flere produksjonslinjer. Dette har dessverre ført med seg noen utfordringer, og har begrenset produksjonskapasiteten vår. Mange av dere har sikkert allerede lagt merke til at det kan være vanskelig å finne produktene våre til tider, og vi beklager selvfølgelig alle ulemper dette kan ha medført.

For å komme tilbake til full produksjonskapasitet har vi bestemt oss for å midlertidig pause produksjonen av et par av produktene våre, for eksempel Havredrikk Appelsin Mango.

Vi jobber på for fullt for å øke produksjonen igjen og håper at vi snart kan nå vanlige leveringsdatoer for alle produktene våre.

Tusen takk for tålmodigheten!

Finnes det palmeolje i deres produkter?

Vi bruker palmeolje i noen av våre produkter fordi den har en fettsammensetning som gir de funksjonelle egenskapene som behøves i disse produktene. Vi er svært bevisste på den problematiske produksjonen av palmeolje og bruker derfor sertifisert og sporbar palmeolje som er produsert på en måte som ikke innebærer utnyttelse av mennesker og ødeleggelse av regnskog.

Vi kontrollerer kontinuerlig våre ingredienser ut fra et helse- og bærekraftperspektiv. I mai 2016 kom det en rapport fra EFSA (EUs myndighet for matsikkerhet) om uønskede stoffer som kan dannes ved raffinering av vegetabilske oljer, og det høyeste innholdet av slike stoffer ble funnet i palmeolje. Den palmeoljen vi bruker i våre produkter, har relativt sett er lavt innhold av de uønskede stoffene, men vi tar likevel de mulige helserisikoene på alvor. Derfor bytter vi nå suksessivt ut palmeoljen i våre fettblandinger til annet mettet vegetabilsk fett som fullherdet kokosolje, fullherdet rapsolje og kokosolje, avhengig av produkt. Ettersom risikoen for å bli rammet av helseeffekter på grunn av de uønskede stoffene vurderes som veldig liten, kommer byttet av fettblandinger til å skje gradvis i løpet av året.

Inneholder Oatlys produkter gluten?

Siden vi stiller særskilte renhetskrav til havreråvaren vår, kan vi garantere at Oatly-produkter inneholder mindre enn 100 ppm (mg/kg produkt) gluten fra hvete, rug og bygg. Det kan sammenlignes med produkter som kan merkes med «Svært lavt gluteninnhold», som får inneholde maksimalt 100 ppm gluten. Vi garanterer samme grenseverdi for alle produktene i sortimentet vårt. Produkter som merkes med «glutenfri» må inneholde mindre enn 20 ppm gluten, og fullt så lavt er ikke gluteninnholdet i Oatlys produkter.

USA: Våre amerikanske produkter er laget av sertifisert glutenfri havre, og er merket som glutenfrie.

Våre retningslinjer ved innkjøp

Vi har bestemt oss for å være et transparent næringsmiddelselskap. Det innebærer blant annet at man på vår nettside kan se hvor råvarene våre kommer fra.
Vi kjøper produkter fra selskaper som lever opp til våre krav innen blant annet kvalitet, pris og leveringssikkerhet. Når det gjelder rutiner, innkjøpspolicy og handel med andre land følger vi FNs og den svenske regjeringens anbefalinger. Vi tar stilling i spørsmål om hvordan vi kan bidra til et bedre miljø, hvordan vi kan minske næringsmiddelindustriens miljøpåvirkning og hvordan vi kan forbedre menneskers helse gjennom å senke inntaket av animalske matvarer.